Địa chỉ: 67/86 Phó Cơ Điều – Phường 3 – TP Vĩnh Long
Điện thoại: 0909.99.68.50 – Hotline: 0908 299 600
Email: [email protected]